Konfiguracja poczty dla zewnętrznych programów pocztowych

Poniżej konfiguracja ustawień dla poczty przychodzącej i wychodzącej.
Nazwa użytkownika powinna być taka sama jak adres e-mail.

Serwer poczty przychodzącej
mail.nazwa_domeny  – gdzie nazwa domeny, to nazwa domeny klienta  np.  mail.przykladowa_domena.pl

Aby bezpiecznie łączyć się przez POP3 z wykorzystaniem SSL/TLS, użyj portu 995 lub 110
Aby bezpiecznie łączyć się przez IMAP z wykorzystaniem SSL/TLS, użyj portu 993 lub 143

Obsługiwane protokoły poczty przychodzącej
Bezpieczeństwo połączenia STARTTLS
Metoda Uwierzytelniania: Szyfrowane hasło

Serwer poczty wychodzącej
mail.nazwa_domeny  – gdzie nazwa domeny to nazwa domeny klienta  np.  mail.przykladowa_domena.pl

Aby bezpiecznie wysyłać wiadomości przez SMTP, użyj portu 465 lub 587
(serwer wymaga autentykacji)

Obsługiwane protokoły poczty wychodzącej
Bezpieczeństwo połączenia STARTTLS
Metoda Uwierzytelniania: Szyfrowane hasło

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z poczty webowej pod adresem https://webmail.nazwa_domeny

Poniższa instrukcja ma na celu wskazanie, gdzie w Państwa panelu serwera należy odnaleźć indywidualną konfigurację serwera poczty.

Po zalogowaniu się do Panelu serwera
Konfiguracja poczty dla zewnętrznych programów pocztowych

1. Wybrać zakładkę poczta
Najlepsze zewnętrzne programy pocztowe

2. Z prawej części ekranu wybieramy niebieską ikonę, klikamy na nią
Ranking zewnętrznych programów pocztowych

3. Otwiera nam się panel z dostępnymi opcjami konfiguracji
Jaki zewnętrzny program pocztowy wybrać

3a. Dla konfiguracji Gmail, Outlook, Thunderbird wybieramy, wprowadzamy do programu pocztowego wskazane dane i postępujemy zgodnie z dalszymi wskazówkami danego programu
Zewnętrzne programy pocztowe, który jest najlepszy

3b. Dla konfiguracji iPhone lub iPad, skanujemy kod Query lub używamy linku podanego poniżej (podane dane są przykładowe, należy sprawdzić w panelu klienta własne ustawienia)
Poczta dla ios na iphone i ipad

3c. Dla ręcznej konfiguracji w dowolnym programie pocztowym (podane dane są przykładowe, należy samodzielnie sprawdzić własne ustawienia w panelu serwera)
Manualna konfiguracja i instalacja poczty internetowej

 

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z poczty webowej pod adresem webmail.nazwa_domeny  – gdzie nazwa domeny to nazwa domeny klienta

Tagi:
What are your feelings