Blokada adresu IP

Na usługach serwera w UTI.PL stosowane są zabezpieczenia które chronią klientów od próbami włamania na ich konto, poprzez wielokrotne próby wpisywania niepoprawnych danych do usług.

Podobne systemy stosowane są w instytucjach bankowych, logowania do kont czy  w usługach rządowych np. profil zaufany

W przypadku problemów z dostępem do usług (błędne próby logowania 2-3 razy) należy odczekać do kilkunastu minut, aby nie spowodować zablokowania swojego adresu IP (adres IP urządzenia nadanego przed usługodawcę Internetu)

Programy takie jak  zewnętrzne programy do obsługi poczty czy urządzenia (drukarki, skanery itp.) dokonują prób połączenia z danym kontem od momentu uruchomienia (w przypadku braku nawiązania połączenia mogą podejmować taką próbę co kilka sekund) . Dlatego ważne jest aby konfiguracja została poprawnie wprowadzona od pierwszych chwil korzystania z serwerów UTI.PL, gdyż niewłaściwe próby połączenia przez te urządzenia spowodują zablokowanie adresu IP

Konfiguracja tych programów powinna być wykonana bez aktywnego połączenia z siecią, aby nie spowodować blokady także w momencie konfiguracji urządzenia.

 

Jeżeli przy próbie logowania się do panelu serwera, poczty lub wyświetleniu strony WWW widoczny jest ekran (ekran może nieznacznie się różnić w zależności od przeglądarki)

 

Oznacza to iż Państwa adres IP urządzenia z którego próbują się dokonać połączenia z serwerem.

W przypadku nieprawidłowych prób połączenia się z serwerem:
5 prób to blokada adresu IP na 600 s
10 prób to blokada adresu IP na 3 – 4 dni
15 prób i więcej to blokada na stałe

Aby odblokować dany adres IP należy  przekazać adres IP administracji serwera. Adresy IP mogą być przyjęte wyłącznie z maili administracyjnych danego użytkownika

W celu ustalenia  jaki adres IP obecnie  posiada urządzenie należy przejść na adres  myip.com

Z dane strony należy skopiować swój adres IP

Jeżeli adres IP oprócz cyfr zwiera także litery, należy skorzystać z wyszukiwarki Google  wpisując  What Is My IP   (link bezposredni)

UWAGA!

Adresy IP z zakresu poniżej  są adresami lokalnymi które nie są właściwe, w takim wypadku o pomoc należy poprosić informatyka w celu ustalenia zewnętrznego adresu IP

10.0.0.1 – 10.255.255.254
172.16.0.1 – 172.31.255.254
192.168.0.1 – 192.168.255.254

Po ustaleniu adresu IP należy przesłać go na adres cok@uti.pl w Tytule wiadomości: Zablokowany adres IP dla domeny  ….

Adres IP zostanie zgłoszony do odblokowania, o pozytywnym odblokowaniu zostaną Państwo poinformowani w wiadomości zwrotnej.

 

Pliki do pobrania:
Tagi:
What are your feelings