Tworzenie bazy danych

Aby utworzyć bazę danych należy w pierwszej kolejności wybrać zakładkę “Bazy danych”, która znajduje się w lewym panelu.

Gdy już znajdujemy się w zakładce baz danych należy kliknąć przycisk “Dodaj bazę danych”.

W formularzu dodawania bazy danych widoczne są następujące pola niezbędne do połączenia z bazą danych:

1. “Nazwa bazy danych” – Należy podać tu nazwę pod którą ma działać baza danych.
2. “Serwer bazy danych” – Jest to domyślnie “localhost”. (brak możliwości edycji hosta).
3. “Powiązany serwis” – Jest to pole opcjonalne pozwalające na wybranie serwisu do którego jest przypisana baza, pozwala ono zlokalizować w łatwy
sposób bazę danych w przypadku posiadania wielu serwisów WWW.
4. Jest to pole służące do zaznaczenia czy przy tworzeniu bazy danych ma zostać utworzony również jej użytkownik.
5. “Nazwa użytkownika bazy danych” – Jest to pole nazwy domyślnego użytkownika dla bazy danych służącego to połączenia z nią.
6. “Hasło” – Jest to pole domyślnego hasła dostępowego które będzie używane do połączenia się z bazą.
A. Przycisk “Wygeneruj” służy do wygenerowania bezpiecznego hasła.
B. Przycisk “Pokaż” służy do zmiany wyświetlania hasła między widocznym a kropkami symbolizującymi ilość znaków.
7. “Potwierdź hasło” – Jest to pole służące do potwierdzenia hasła z pola nr.6 celem upewnienia się jego poprawności.
8. Jest to pole służące do zaznaczenia czy utworzony użytkownik ma mieć dostęp do wszystkich baz danych w obrębie subskrypcji.
9. “Kontrola dostępu” – Można wybrać tutaj hosty z których może zostać nawiązane połączenie z bazą danych. (Zalecane jest ustawienie opcji “Zezwalaj tylko na lokalne połączenia”.)

UWAGA Zalecamy zapisać dane takie jak nazwa bazy danych, nazwa użytkownika bazy danych oraz hasło w bezpiecznym miejscu.

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk “OK” w celu utworzenia bazy danych.

Po utworzeniu bazy danych powinna się ona wyświetlić tak jak na poniższym obrazku.

 

 

Usługa może również zostać wykonana odpłatnie przez Specjalistę Centrum Obsługi Klienta, zgodnie z cennikiem. W tym celu prosimy o zgłoszenie na adres e-mail: cok@uti.pl lub uzupełnienie formularza kontaktowego.

Pliki do pobrania:
Tagi:
What are your feelings