Konfiguracja certyfikatu SSL dla WordPress

Aby uaktywnić protokół “https” dla strony internetowej opartej na WordPress proszę wykonać następujące czynności:

1. U ustawianiach ogólnych WordPress zmieniamy adres witryny, dodając „s” po „http”.
Konfiguracja certyfikatu SSL dla WordPress

2.  W przypadku gdy WordPress samodzielnie nie jest w stanie przetworzyć certyfikatu należy edytować plik .htaccess, znajdziemy go w głównym katalogu instalacji WordPress, można to wykonać np. w programie „Notatnik”.
Treść pliku po zmianie powinna wyglądać np. tak:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.moja-domena.pl/$1 [R=301,L]
</IfModule>
# END WordPress

Pamiętamy, żeby zastąpić „www.moja-domena.pl” swoim właściwym adresem www.

3. Można także korzystać z automatycznej aktywacji certyfikatu SSL za pomocą wtyczki Really Simple SSL https://pl.wordpress.org/plugins/really-simple-ssl/

4. (Dotyczy starej usługi Panelu serwera) Proszę pamiętać, że po każdej wprowadzonej zmianie w pliku .htaccess konieczne jest wykonanie synchronizacji,
jak ją wykonać podaje poniższa instrukcja w linku:

https://pomoc.uti.pl/baza-wiedzy/jak-uruchomic-plik-htaccess/

Żadna z tych zmian może nie być brana pod uwagę, jeśli wczytujemy niezabezpieczone treści z zewnątrz.

Pliki do pobrania:
Tagi:
What are your feelings