Zmiana konfiguracji dla Thunderbird

Chcąc dokonać zmian w istniejącej konfiguracji w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird

 1. Uruchom aplikację: Mozilla Thunderbird
 2. Kliknij Prawym przyciskiem na nazwę konta, a następnie Ustawienia
 3. W konfiguracji konta wybieramy Konfiguracja serwera
 4. Wprowadzamy dane:
  • Nazwa serwera– tutaj wpisz adres serwera, na którym znajduje się Twoje konto, mail.twoja_domena.pl  – gdzie twoja domena.pl, to nazwa domeny klienta  np.   mail.przykladowa_domena.pl
  • Pole Nazwa użytkownika wprowadzasz zgodnie z danymi do konta pocztowego (zazwyczaj nie wymaga zmiany)
  • Port – jako numer portu podaj 993
  • Bezpieczeństwo połączenia– w tym miejscu wybierz opcję SSL/TLS.
  • Metoda Uwierzytelnienia: Zwykłe hasło

 

5. Wybieramy Poczta wychodząca, następnie z dostępnej listy wybieramy interesujące nas konto mailowe, klikamy Edytuj 

6. Na nowo otwartym oknie wprowadzamy dane:

  • Nazwa serwera– tutaj wpisz adres serwera, na którym znajduje się Twoje konto, mail.twoja_domena.pl  – gdzie twoja domena.pl, to nazwa domeny klienta  np.   mail.przykladowa_domena.pl
  • Port – jako numer portu podaj 465
  • Bezpieczeństwo połączenia – w tym miejscu wybierz opcję SSL/TLS.
  • Metoda Uwierzytelnienia: Zwykłe hasło
  • Pole Nazwa użytkownika wprowadzasz zgodnie z danymi do konta pocztowego (zazwyczaj nie wymaga zmiany)

7. Zalecane jest zrestartowanie urządzenia, po którym system może poprosić o nowe hasło, jeżeli tego nie zrobi należy samodzielnie do konać zmiany hasła w programie

8. Po restarcie urządzenia może także pojawić się komunikat dotyczący certyfikatu

Jeżeli certyfikat zawiera w adresie nazwę TWOJEJ DOMENY, należy kliknąć Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa

Usługa poczty, od tego momentu powinna działać bez zarzutu

 

Tagi:
What are your feelings