Jak dodać konto użytkownika

Aby wejść w panel zarządzania użytkownikami należy kliknąć w zakładkę “Użytkownicy” znajdującą się na lewym panelu.
Po kliknięciu naszym oczom powinien ukazać się następujący panel:

W powyższym panelu powinni być widoczni utworzeni użytkownicy, jak również użytkownicy skrzynek pocztowych.
Aby dodać użytkownika, należy kliknąć w przycisk “Utwórz konto użytkownika”.
po wykonaniu kliknięcia powinien się wyświetlić poniższy formularz:

Pola formularza odpowiadają kolejno:
1. Jest to pole w którym należy podać nazwę wyświetlaną użytkownika.
2. Są to pola w których należy podać mail wykorzystywany do resetowania hasła, bądź też aktywacji konta (pkt 10.) gdzie odpowiednio można podać:
A. Adres e-mail znajdujący sią do którąś z domen podpiętych pod panel zarządzania usługą hostingu.
B. Adres e-mail nie powiązany z żadną z domen znajdujących się na hostingu.
3. Jest to pole w którym można określić rolę użytkownika (role definiują stopień uprawnień oraz możliwych działań w panelu zarządzania usługą hostingu.)
4. Pole to służy do ograniczenia dostępu użytkownika do obrębu jednej z domen bądź do wszystkich domen znajdujących się w panelu.
5. W tym polu należy podać nazwę użytkownika (login) który ma być używany przy logowaniu
6. Jest to pole w którym należy podać hasło z którego tworzony użytkownik będzie korzystał, poniżej tego pola znajdują się przyciski generatora haseł oraz podglądu wpisanego hasła.
7. W tym polu należy podać ponownie hasło celem potwierdzenia jego poprawności. W przypadku korzystania z generatora haseł pole to jest automatycznie uzupełniane.
8. Pole to służy do ustawienia języka panelu dla danego użytkownika.
9. Jest to pole pozwalające na włączenie lub wyłączenie dostępu przy pomocy danego użytkownika, bez konieczności usuwania go. (przydatne w przypadku edycji konta użytkownika)
10. Rubryka ta definiuje czy konto musi najpierw zostać aktywowane w wiadomości e-mail wysyłanej na adres podany w rubryce o numerze 2.

Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, w celu utworzenia użytkownika należy wcisnąć przycisk “OK”.

 

Usługa może również zostać wykonana odpłatnie przez Specjalistę Centrum Obsługi Klienta, zgodnie z cennikiem. W tym celu prosimy o zgłoszenie na adres e-mail: cok@uti.pl lub uzupełnienie formularza kontaktowego.

 

 

Usługa może również zostać wykonana odpłatnie przez Specjalistę Centrum Obsługi Klienta, zgodnie z cennikiem. W tym celu prosimy o zgłoszenie na adres e-mail: cok@uti.pl lub uzupełnienie formularza kontaktowego.

Pliki do pobrania:
Tagi:
What are your feelings