Wprowadź swój adres e-mail aby wygenerować dane konfiguracyjnePoniżej konfiguracja ustawień dla poczty przychodzącej i wychodzącej.
Nazwa użytkownika:
Taka sama jak adres e-mail

Nazwa serwera:
mail.{nazwa domeny}

Konfiguracja dodatkowa:

Dla połączenia przychodzącej POP3
– (szyfrowane SSL) port 995
– (Szyfrowane TLS/STARTTLS) port 110
Metoda Uwierzytelniania: Zwykłe hasło

Dla połączenia przychodzącej IMAP
– (szyfrowane SSL) port 993
– (Szyfrowane TLS/STARTTLS) port 143
Metoda Uwierzytelniania: Zwykłe hasło

Dla połączenia wychodzącej SMTP
– (szyfrowane SSL) port 465
– (Szyfrowane TLS/STARTTLS) port 587
Metoda Uwierzytelniania: Zwykłe hasło

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z poczty webowej pod adresem https://webmail.{nazwa domeny}

Dla oprogramowania Outlook mogą Państwo skorzystać z konfiguracji ręcznej dla istniejącego konta lub automatycznej dodając nowe konto

Dla oprogramowania Thunderbird mogą Państwo skorzystać z konfiguracji ręcznej dla istniejącego konta lub automatycznej dodając nowe konto

Dla urządzeń iPhone mogą Państwo skorzystać z linku dostępnego w panelu zarządzania usługą hostingu