Wczytanie danych z utworzonej kopii

W celu wczytania danych z kopii zapasowej przechodzimy do “Kopia zapasowa & Przywracanie”

Następnie z dostępnych kopii wybieramy wersję która ma zostać przywrócona klikając na datę danej kopii. W przypadku posiadania kopii przyrostowej zostanie przywrócona wersja główna plików wraz ze wszystkimi zmianami które w danym czasie zostały wdrożone.

Po kliknięciu danej kopii wyświetla się okno w którym mamy opisany zakres i wielkość kopii

Daną kopię możemy pobrać na lokalne urządzenie klikając “Pobierz” (1)


2. Możemy także zdecydować co chcemy przywrócić czy wszystkie pliki znajdujące się w kopii

lub wyłącznie wybrane obiekty( 3 ) , daną stronę (4)

lub wybraną bazę ( w przypadku posiadania więcej niż jednej strony ) (5)

6. Możemy też zdecydować czy chcemy przywrócić konfiguracje i treści z kopii – przywracając fizyczne teksty, obrazy
7.  Przywrócić wyłącznie konfiguracje – ustawienia dla WWW lub bazy danych

8. Możemy także wyrazić chęć być poinformowanym mailowo o przywróceniu danych z kopii wprowadzając swój adres e-mail

Po wyborze interesującej opcji klikamy przywróć (9)

UWAGA!
Przed wykonanie przywracania danych zalecane jest usuniecie lub przeniesienie danych w katalogu danej domeny do innego katalogu, przywracanie danych z kopii nadpisuje wyłącznie pliki i katalogi o tej samej nazwie. Dodatkowe pliki znajdujące się w tym samym katalogu przywracanej strony mogą powodować konflikt i uniemożliwić prawidłowe działanie strony po wczytaniu z kopii

W przypadku przywracania danych więcej niż jednej strony WWW, oczyszczone powinny zostać katalogi wszystkich przywracanych stron.

Pliki do pobrania:
Tagi:
What are your feelings