Jak wykonać kopię zapasową

Wykonanie kopi zapasowej strony WWW odbywa się w dwóch etapach.

Pierwszym etapem jest przekopiowanie Plików strony, aby to wykonać należy połączyć się z serwerem przy pomocy FTP, następnie z katalogu w którym znajduje się strona przeciągnąć wszystkie pliki do katalogu docelowego na naszym urządzeniu.

Dane dostępowe do połączenia FTP można uzyskać zgodnie z poniższą instrukcją.
https://pomoc.uti.pl/baza-wiedzy/dostep-do-konta-ftp/

Poniżej znajdują się poglądowe zrzuty ekranu całego procesu przy użyciu oprogramowania WinSCP.

Drugim etapem jest eksport bazy danych, aby tego dokonać należy wejść w zakładkę “Bazy danych” w panelu, następnie przy odpowiedniej bazie danych kliknąć przycisk “Eksportuj zrzut”, po tej czynności pojawi się okno w którym należy zaznaczyć opcję “Automatycznie pobieraj pliki zrzutu po utworzeniu”.

Poniżej znajdują się poglądowe zrzuty ekranu opisanych powyżej czynności.

Pliki do pobrania:
Tagi:
What are your feelings