Obsługa i zarządzanie bazą danych

Po wejściu w panel baz danych powinna ukazać się baza danych z następującymi przyciskami:

1. Przycisk pozwalający zmienić serwis do którego jest przypisana baza (jest to czynność ułatwiająca namierzenie właściwej bazy danych w przypadku posiadania ich dużej ilości)

2. Przycisk pozwalający wejść w panel zarządzania użytkownikami baz danych.

3. Przycisk pozwalający wejść w panel phpMyAdmin umożliwiający pełne zarządzanie zawartością bazy danych.

4. Przycisk pozwalający na eksport bazy danych do pliku (domyślnie plik zapisywany jest na hostingu, można jednak pobrać go automatycznie po uprzednim zaznaczeniu opcji “Automatycznie pobieraj pliki zrzutu po utworzeniu” znajdującej się na dole widocznego okienka)

5. Przycisk pozwalający usunąć bazę danych.

6. Przycisk służący do wyświetlenia danych służących do nawiązania połączenia z bazą danych.

7. Przycisk pozwalający na import bazy danych z wybranego pliku (plik może zostać zaimportowany bezpośrednio z urządzenia użytkownika, bądź też z pliku znajdującego się na hostingu)

8. Przycisk pozwalający wykonać kopię bazy danych

9. Przycisk pozwalający zweryfikować poprawność i spójność bazy danych, pozwala również naprawić ewentualne błędy.

Pliki do pobrania:
Tagi:
What are your feelings