Obsługa ImmunifyAV

Po zalogowaniu się do panelu Plesk należy kliknąć przycisk “ImmunifyAV” znajdujący się przy wybranej domenie.

Po kliknięciu wyżej wskazanego przycisku powinien się wyświetlić panel zawierający raport ostatniego skanu wskazanej domeny.
Aby przejść do panelu głównego ImmunifyAV należy kliknąć odnośnik “ImmunifyAV” znajdujący się w górnej części ekranu.

Z poziomu panelu głównego ImmunifyAV można wykonać skan wybranej witryny za pomocą przycisku “Skanuj”.

Skan witryny może zająć od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od wielkości jak również ilości plików.
Po wykonaniu skanu, w przypadku wykrycia szkodliwych plików raport skanu dla danej witryny powinien wyglądać następująco:

W wyżej opisanym przypadku, w panelu głównym ImmunifyAV powinny stać się dostępne przyciski pozwalające podjąć działania dotyczące szkodliwych plików.

Przycisk “Wyczyść” pozwala na usunięcie znalezionych szkodliwych plików, natomiast nie jest to zalecane gdyż takie działanie może usunąć pliki kluczowe do działania strony.
Z tego też powodu zalecamy kontakt ze specjalistą zajmującym się odwirusowaniem stron WWW.
Przycisk “Cofnij” pozwala na przywrócenie plików usuniętych podczas ostatniego czyszczenia, do 7 dni po jego wykonaniu.

Pliki do pobrania:
Tagi:
What are your feelings