Zmiana konfiguracji w Outlook

Chcąc dokonać zmian w istniejącej konfiguracji w oprogramowaniu Microsoft Outlook 

 1. Uruchom aplikację: Microsoft Outlook.
 2. Z górnego menu wybierz opcję: Plik
 3. Wybierz Ustawienia Kont
 4. W rozwijanym menu wybierz Ustawienia serwera
 5. W otwartym oknie Ustawienia konta IMAP

W sekcji poczta przychodząca:

 • Serwer – tutaj wpisz adres serwera, na którym znajduje się Twoje konto, mail.moja_nazwa_domeny.pl  – gdzie moja nazwa domeny, to nazwa domeny klienta  np.   mail.przykladowa_domena.pl
 • Pola Nazwa użytkownika oraz Hasło wprowadzasz zgodnie z danymi do konta pocztowego
 • Port – jako numer portu podaj 993
 • Metoda szyfrowania – w tym miejscu wybierz opcję SSL/TLS.
 • Zaznacz opcję Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelnienia hasła

W sekcji poczta wychodząca:

  • Serwer – tutaj wpisz adres serwera, na którym znajduje się Twoje konto, mail.moja_nazwa_domeny.pl  – gdzie moja nazwa domeny, to nazwa domeny klienta  np.   mail.przykladowa_domena.pl
  • Pola Nazwa użytkownika oraz Hasło wprowadzasz zgodnie z danymi do konta pocztowego
  • Port – jako numer portu podaj 465
  • Metoda szyfrowania – w tym miejscu wybierz opcję SSL/TLS.
  • Zaznacz opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia
  • oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

 

Pliki do pobrania:
Tagi:
What are your feelings