Instalacja aplikacji WordPress

UWAGA! Poniższa instrukcja dotyczy instalacji aplikacji dla projektu nowej strony WWW. Aplikacja ta nie służy do logowania się do zaplecza stron, wykonanych poza panelem hostingu UTI.PL 

W celu instalacji aplikacji WordPress na usłudze serwera należy zalogować się do panelu zarządzania usługą hostingu

  1. Wybieramy zakładkę Aplikacje

Następnie ukaże się ekran z możliwością wyboru interesującej nas aplikacji. W tym przypadku będzie to aplikacja WordPress.

2. W przypadku gdy klikniemy na przycisk Instaluj, aplikacja zostanie zainstalowana w najnowszej dostępnej wersji w domyślnej lokalizacji ( w przypadku gdy posiadamy kilka domen na usłudze serwera instalator pozwoli nam wybrać lokalizację w której ma zostać zainstalowana aplikacja )


W przypadku posiadania kilku domen, wybór ścieżki instalacji aplikacji

B1 – wybór protokołu http lub https (oznacza czy strona będzie wyświetlać się z pod bezpiecznego adres czy też nie) 

B2 – wybieramy dla której domeny ma zostać zainstalowana aplikacja

B3 – wskazujemy w jakim katalogu mają znaleźć się pliki aplikacji


UWAGA! W przypadku gdy w domyślnej lokalizacji znajdują się pliki Państwa obecnej strony WWW, zalecamy skorzystanie z opcji opisanej w pkt 5 gdyż pliki Państwa strony mogą zostać napisane przez instalatora aplikacji.

3. Po zakończeniu pracy instalatora ukaże nam się ekran gdzie będą widoczne dane dostępowe do zaplecza strony 

A1 – katalog w którym została zainstalowana nasza aplikacja

A2 – administracyjny adres mail ( tutaj wysyłana jest wiadomość w przypadku przypomnienia hasła) 

A3 – nazwa użytkownika do zalogowania się do zaplecza strony 

A4 – hasło dla do zalogowania się do zaplecza strony 

 

4. Instalator aplikacji pozwala również na personalizację instalacji aplikacji WordPress. W tym celu należy kliknąć w znaczek strzałki, po rozwianiu się listy należy wybrać opcję Instaluj(spersonalizowane)

5. Po zapoznaniu się z warunkami umowy licencyjnej i ich zaakceptowaniu należy kliknąć przycisk Następny

6. W kolejnym kroku w odpowiednia pola wpisujemy dane

a1 – wybór protokołu http lub https (oznacza czy strona będzie wyświetlać się z pod bezpiecznego adres czy też nie)

a2 – wybieramy dla której domeny ma zostać zainstalowana aplikacja

a3 – wskazujemy w jakim katalogu mają znaleźć się pliki aplikacji

b1 – podajemy nazwę użytkownika służącą do zalogowania się do zaplecza strony 

b2 – podajemy hasło użytkownika służącą do zalogowania się do zaplecza strony 

c1 – administracyjny adres mail ( tutaj wysyłana jest wiadomość w przypadku przypomnienia hasła) 

c2 – nazwa naszej strony WWW

c3 – nazwa bazy danych 

c4 – nazwa użytkownika bazy danych 

c5 – hasło dla użytkownika bazy danych 

Po uzupełnieniu wymaganych pól klikamy przycisk Instaluj

7. Po zakończeniu pracy instalatora wyświetli się nam ekran końcowy na którym znajdują się informacje o ścieżce instalacji aplikacji, oraz dane dostępowe do zaplecza strony 

A1 – katalog w którym została zainstalowana nasza aplikacja

A2 – administracyjny adres mail ( tutaj wysyłana jest wiadomość w przypadku przypomnienia hasła) 

A3 – nazwa użytkownika do zalogowania się do zaplecza strony 

A4 – hasło dla do zalogowania się do zaplecza strony 

 

Pliki do pobrania:
Tagi:
What are your feelings