Zmiana konfiguracji kopii zapasowych

W celu wykonania zmiany konfiguracji przechodzimy do “Kopia zapasowa & Przywracanie”

Następnie klikamy opcję Plan zajęć

I dokonujemy zmian według własnych preferencji

1 .” Uruchom zadanie tworzenia kopii zapasowej ” – pozwala na określenie kiedy ma być wykonana kopia zapasowa

2. “Użyj przyrostowej kopii zapasowej” pozwala określić czy oprócz głównej kopii chcemy mieć także kopie plików z danego dnia (wyłącznie zmiany jakie zaszły względem oryginalnej kopii)

3. Maksymalna liczba przechowywanych plików kopii – zalecane jest ustawienie nie więcej niż 3 kopii, jeżeli łączna liczba kopii pomnożona przez wielkość strony WWW i bazy danych nie zmieści się na wyznaczonej powierzchni, kopie mogą nie zostać wykonane poprawnie ( limit powierzchni dysku )

4. “Ustawienia kopii zapasowej” pozwala wybrać jakie dane mają być zabezpieczane w kopii
W przypadku korzystania z usług BACKUP UTI.PL zaznaczone opcje użytkowników i bazy danych powinny zostać bez zmian, aby nie spowodować zbyt szybkiego przepełnienia powierzchni dysku lub uszkodzenia kopii

5. Przechowaj w – pozwala na zmianę połącznia FTP z zewnętrznym Dyskiem ( W przypadku korzystania z usług BACKUP UTI.PL nie zalecana jest zmiana tych ustawień)

6. “Wyłącz pliki logu” – pozwala na pominięcie podczas tworzenia kopii plików logu serwera (logi działania usług na hostingu

7. ” Wyłącz wskazane pliki z kopii zapasowej” – pozwala na wyłączenie plików wewnątrz przestrzeni WWW które nie będą zapisywane w kopii

8.  Wysłanie maila w przypadku błędu” – Jeśli wystąpi błąd podczas wykonywania zadania kopii zapasowej, wysyła e-mail z powiadomieniem na wskazany mail

Po wprowadzeniu zmian klikamy opcję zapisz  9

Pliki do pobrania:
Tagi:
What are your feelings