Konfiguracja Poczty Windows 10

Program Poczta jest domyślnie dostępną aplikacją w systemie operacyjnym Windows 10. Ikona aplikacji przedstawiająca kopertę, znajduje się na pasku zadań systemu. Aplikacja oprócz nowoczesnego i przejrzystego wyglądu, oferuje również podstawowe funkcje, jakich można oczekiwać od klienta poczty e‑mail.
Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak dodać nowe konto e-mail do konfiguracji programu oraz w jaki sposób edytować ustawienia tego konta e‑mail.
Program Poczta można uruchomić w Menu Start.

1. Dodanie skrzynki e‑mail Po uruchomieniu programu Poczta, w celu dodania nowej skrzynki e‑mail, wybierz opcję Dodaj konto.

2. Przewiń dostępną listę dostawców usług i wybierz opcję Konfiguracja zaawansowana na dole tej listy

3. W Konfiguracji zaawansowanej wybierz opcję Internetowa poczta e‑mail

4. Pojawi się formularz ustawień, który należy uzupełnić danymi posiadanej skrzynki e‑mail. Skorzystaj z następującego schematu konfiguracji:

 • Adres e-mail: podaj adres e‑mail, np. biuro@nazwadomeny.pl
 • Nazwa użytkownika: wpisz adres e‑mail, np. biuro@nazwadomeny.pl
 • Hasło: hasło do skrzynki e-mail, zdefiniowane podczas zakładania skrzynki w panelu hostingu UTI.PL
 • Nazwa konta: dowolna nazwa skrzynki, np. „Jan Kowalski” lub „Firma Sp. z o.o.”
 • Wysyłaj wiadomości przy użyciu tej nazwy: tutaj wpisz nazwę, jaką zobaczą odbiorcy wiadomości e-mail, które zostaną wysłane przy użyciu programu Poczta.

5. Teraz przewiń okno konfiguracji niżej, dzięki czemu zobaczysz kolejne ustawienia, które należy uzupełnić.

 • W polach Serwer przychodzącej poczty e‑mail i Serwer wychodzącej poczty e‑mail (SMTP) wpisz identyfikator usługi przypisany do domeny. Identyfikator usługi możesz sprawdzić w konfiguratorze usług poczty w UTI.PL (Konfigurator Poczty) . Przykładowy identyfikator usługi ma postać: mail.nazwadomeny.pl .
 • W polu Typ konta będziesz miał do wyboru dwie opcje: POP3 oraz IMAP (rekomendowany).

6. Dalsza konfiguracja programu Poczta, na przykładzie protokołu IMAP, wyglądać będzie następująco:

 • Typ konta: IMAP
 • Serwer wychodzący poczty e-mail (SMTP): identyfikator posiadanej usługi, np. mail.mojadoemna.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI: Podstawowe parametry do konfiguracji programów pocztowych

7. Wymagane jest również zaznaczenie wszystkich poniższych opcji:

 • serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia;
 • użyj tej samej nazwy użytkownika i tego samego hasła podczas wysyłania i odbierania poczty e‑mail;
 • wymagaj protokołu SSL dla przychodzącej poczty e‑mail;
 • wymagaj protokołu SSL dla wychodzącej poczty e‑mail.

Aby zakończyć konfigurację programu Poczta, po uzupełnieniu formularza, kliknij przycisk Zaloguj się. Program Poczta wykona próbne połączenie ze skrzynką e‑mail i zapisze wprowadzone ustawienia.

Pliki do pobrania:
Tagi:
What are your feelings