Czas księgowania wpłaty jest uzależniony od sposobu dokonania płatności.

Zgodnie z regulaminem szczegółowym usług automatycznych https://uti.pl/regulaminy/regulamin-szczegolowy-korzystania-z-uslug-automatycznych-uti-pl/przedłużenie okresu utrzymania usługi realizowane jest do 96 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie UTI.PL

Jeżeli dokonałeś płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności na poczcie/w punkcie realizacji opłat, prześlij nam potwierdzenie wykonania przelewu w formie PDF lub skan/zdjęcie potwierdzenia otrzymanego na poczcie na adres cok@uti.pl