W przypadku braku terminowej wpłaty za odnowienie usługi, zostaje ona czasowo zablokowana do momentu uiszczenia opłaty za odnowienie i opłaty reaktywacyjnej.

Najszybszą metodą wznowienia usług jest dokonanie płatności poprzez Dotpay
https://pomoc.uti.pl/admin-pytania/jak-dokonac-platnosci-online-poprzez-dotpay-z-poziomu-panelu-klienta/ lub przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu w formacie pdf. na adres cok@uti.pl

Po wykonaniu powyższych czynności nastąpi odblokowanie usług.