Każdy Klient, który otrzymał od nas fakturę posiada założony Panel Klienta. Dane dostępowe są wysyłane z pierwszą fakturą proforma, w treści wiadomości.

Do Panelu Klienta można zalogować się pod adresem uti.pl/logowanie

Jako nazwę użytkownika należy podać nadany login.
Uwaga! Logując się adresem e-mail otrzymasz ograniczony dostęp do Panelu Klienta (nie będą widoczne wszystkie zakładki).

logowanie UTI.PL

Jeżeli nie posiadasz danych dostępowych do Paneli Klienta, prześlij z maila administracyjnego zgłoszenie na adres: cok@uti.pl