Poniżej przedstawiamy procedury cesji usług:

Z administracyjnego adresu e-mail, który widnieje w Panelu Klienta należy napisać zgłoszenie
z prośbą o zmianę danych. W zgłoszeniu prosimy podać następujące informacje:
⦁ nazwa firmy
⦁ NIP
⦁ imię i nazwisko
⦁ adres do korespondencji
⦁ numer telefonu
⦁ adres e-mail

Jeżeli zmianie uległy pojedyncze dane, zostaną zmienione w obrębie tego samego Panelu Klienta.
Proszę pamiętać, ze każda kolejna faktura dotycząca usług na danym koncie będzie wystawiana na nowe dane.

Uwaga! zmiany danych można dokonać samodzielnie w Panelu Klienta na podstawie instrukcji: https://pomoc.uti.pl/admin-pytania/jak-zmienic-dane-konta-w-panelu-klienta/

Jeżeli zmianie uległy wszystkie dane, łącznie z numerem NIP, konieczne jest przeniesienie usług na nowe, nieistniejące konto.
Cesja na nowe konto jest usługą odpłatną. Po opłaceniu zamówienia i podaniu wszystkich danych potrzebnych do założenia nowego Panelu Klienta nastąpi realizacja usługi.