Jeżeli nie posiadasz dostępu do administracyjnego adresu e-mail, który jest przypisany do Twojego konta w Panelu Klienta należy uwierzytelnić inny adres mailowy.

Są dwa sposoby uwierzytelnienia:

1. przesłanie z innego maila faktury VAT za usługi opłacone w UTI.PL w przeszłości,

2. wypełnienie wniosku o zmianę maila administracyjnego http://ox.wuti.pl/wnioski/UTI_zmiana_maila.pdf

Zgłoszenie z załączoną fakturą VAT lub wnioskiem należy przesłać na adres cok@uti.pl