Połączenie z bazą danych z zewnętrznych urządzeń

Aby połączyć się z bazą danych z zewnętrznych urządzeń należy:

1. zalogować się do Panelu klienta, Zakładka “Domowy”, pole “Wybierz Usługi -> Bazy danych
-> Wybieramy bazę danych”
W jaki sposób połączyć się z bazą danych?

2. zmienić w trybie edycji dostęp do bazy danych na “Dostęp z zewnętrznych hostów”
(O ile ta opcja nie jest już aktywna)
Co to jest baza danych?

—————————————————-
Dostęp do bazy danych z zewnętrznych urządzeń

—————————————————–

3. w kolejnym kroku trzeba dodać stałe IP komputera, z którego będą dokonywane połączenia,
należy wybrać hosty dostępowe i dodać nowy adres IP
Co to jest host dostępowy bazy danych?

Przy połączeniu należy w polu host (adres serwera) na swoim urządzeniu użyć zewnętrznej
nazwy hosta.

Tagi:
What are your feelings