Dostęp do Menadżera plików, wgrywanie, modyfikacja praw na serwerze

Dzięki menedżerowi plików możemy z poziomu przeglądarki zarządzać naszymi plikami na stronie. Możemy dodawać nowe katalogi, stworzyć nowy plik, wgrać pliki z komputera, przenieść pliki i katalogi do innej lokalizacji, przenieść pliki i katalogi do innej lokalizacji, usunąć pliki lub katalogi, zmienić prawa dostępu do plików i katalogów oraz przeglądać zawartość naszego serwera.

1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła pod adresem: uti.pl/logowanie
Menadżer plików

2. Przechodzimy do zakładki Strony WWW.
jak wgrywać pliki na serwer

3. Wybieramy naszą stronę. W tym przykładzie jest to: testuti.twojeuti.pl
W jaki sposób umieścić pliki strony na serwerze

4. Klikamy na Menedżer plików.
Korzystanie z menedżera plików w UTI.PL

5. Tworzenie nowego katalogu.
6. Tworzenie nowego pliku.
7. Wgranie danych z dysku.
8. Katalogi i pliki znajdujące się na naszym serwerze.
Ustawianie praw do pliku

9. Kopiowanie zaznaczonego checkboxem pliku lub katalogu.
10. Przenoszenie zaznaczonego checkboxem pliku lub katalogu.
11. Usuwanie zaznaczonego checkboxem pliku lub katalogu.
12. Rozmiar wyświetlany jest tylko w odniesieniu do plików.
13. Data modyfikacji pliku lub katalogu.
14. Prawa dostępu (odczytu, zapisu i wykonywania) do plików i katalogów.

  • read – odczyt
  • write – zapis
  • execute – wykonywanie

15. Zmiana nazwy pliku lub katalogu.
Ustawianie praw do katalogu

Tagi:
What are your feelings