Dodanie aliasu pocztowego

Aby dodać alias pocztowy proszę wykonać poniższe kroki.

1. Logujemy się do panelu klienta używając loginu i hasła.
Dodanie aliasu pocztowego

2. Przechodzimy do zakładki Poczta.
Co to jest alias pocztowy

3. Klikamy na nazwę skrzynki, do której chcemy dodać alias.
Jak zmienić alias

4. Klikamy na zakładkę Adresy e-mail.
Jak skonfigurować alias pocztowy

5. Klikamy Dodaj, aby dodać nowy alias do skrzynki pocztowej.
Poczta internetowa bez spamu z aliasem UTI.PL

6. Wpisujemy nazwę aliasu oraz wybieramy do jakiej domeny ma on przynależeć.
7. Klikamy Wyślij aby zapisać zmiany.
Nazwa aliasu i domeny

8. Po dodaniu adresu alias@testuti.twojeuti.pl wszystkie maile wysłane na alias będą odbierane na skrzynce jan.kowalski@testuti.twojeuti.pl.
Poprawna konfiguracja aliasu pocztowego w UTI.PL

Jeśli inny użytkownik w panelu klienta będzie chciał założyć nową pełnoprawną skrzynkę alias@testuti.twojeuti.pl, system mu na to nie pozwoli, dopóki nie zostanie usunięty już istniejący alias o tej samej wartości/nazwie.

 

Tagi:
What are your feelings