Autoresponder – z poziomu Panelu WebMail

1. Po zalogowaniu się do poczty przechodzimy do ustawień.
2. Z menu użytkownika wybieramy Poczta, a następnie Zawiadomienie o urlopie.
3. Zaznaczamy checkboxa “Włącz” tym samym aktywując zawiadomienie o urlopie.
4. Zaznaczamy checkboxa “Wyślij zawiadomienie tylko w wybranych dniach”.
5. Wybieramy datę działania autorespondera czyli początek i koniec urlopu.
6. Wpisujemy temat.
7. Wpisujemy treść wiadomości.
8. Zapisujemy zmiany.

Autoresponder - z poziomu Panelu WebMail

Tagi:
What are your feelings